Nieuw speelbeleid en wijziging speelplekken in Bergharen

Nieuw speelbeleid en wijziging speelplekken in Bergharen

In juni van dit jaar is het nieuwe speelbeleid vastgesteld. In dit beleid is afgesproken dat de gemeente speelplekken inricht als centrale speelplek (met 6 speeltoestellen) of steun speelplek (met 3 speeltoestellen) of als buurtoverstijgende speelplek (met 6 tot 12 speeltoestellen). Daarnaast zijn er 10 schoolpleinen die openbaar schoolplein zijn geworden, zodat er na schooltijd(…)

14 september: 1e repaircafé van dit seizoen!

14 september: 1e repaircafé van dit seizoen!

U kunt dan weer terecht met allerlei apparatuur, kleding en vragen op het gebied van computeraangelegenheden. We zijn er van 9. 30 – 12.00 uur. Na half twaalf nemen we gee klussen meer aan die veel tijd vragen. Alle werkzaamheden zijn gratis. alleen als er nieuwe onderdelen nodig zijn, moeten die vergoed worden. Wilt u(…)

21 augustus Grote Maas en Waalse Mariabedevaart

21 augustus Grote Maas en Waalse Mariabedevaart

De laatste jaren wordt op de zondag na het feest van Maria Tenhemelopneming op de Kapelberg van Bergharen de jaarlijkse grote Maas en Waalse Mariabedevaart gehouden. Dit jaar zal dat zijn op zondag 21 augustus a.s. Om 16.00 uur begint dan de eucharistieviering, waarin Martin Claes, de pastoor van parochie De Twaalf Apostelen, de celebrant(…)